TANDIMPLANTAT - Tandlægerne Brøndby Strand

IMPLANTATBEHANDLING

En kunstig tandrod kaldes et implantat. Den kunstige tandrod ligner en skrue og er lavet af titanium, der har den egenskab, at det er meget foreneligt med kroppens biologi. Implantatet skrues i kæbeknoglen under lokalbedøvelse og danner herefter fundament for en krone, hvis der blot er tale om en enkelt tand, eller en bro ved flere tænder. Implantatet kan også være fundament for en protese m.v.

For at få en god prognose med implantater, skal det sidde stabilt indledningsvist og i løbet af nogle måneder gro helt fast i kæbeknoglen og først herefter påsættes krone m.v. En implantatbehandling kan være relevant for unge som ældre og er særligt velegnet, hvis man gerne vil undgå at påvirke andre tænder, hvilket fx sker i de tilfælde, hvor et hul i tandrækken skal ”fyldes ud” af en bro, der hænger på de eksisterende nabotænder, hvorved en i udgangspunktet sund og rask tand slibes til, så den fungerer bedre som ”bropille”. Fordelen ved et implantat er også, at æstetikken er i højsædet samtidig med, at man har følelsen af at have sine egne tænder fordi implantatet netop sidder godt fast i kæbeknoglen.

Sinusløft i forbindelse med implantatbehandling

Hvis afstanden til kæbehulen er for lille til et implantat, foretager man et såkaldt sinusløft i overkæben. Det er en relativt simpel procedure, som dog forlænger behandlingen og endvidere er forbundet med et større materialeforbrug (membraner og knogleopbygning), hvorfor et sinusløft er forbundet med en méromkostning.

Knogleopbygning

Knogleopbygning er typisk relevant som forberedelse til et implantat (kunstig tandrod). Hvis det i den forbindelse er nødvendigt at fjerne en tand, lægges knogleopbygningsmaterialet i hullet, som tandudtrækningen efterlader, for derved at fremme knoglevæksten og skabe et bedre fæstegrundlag for implantatet. Selve tandudtrækningen foregår naturligvis skånsomt af hensyn til patienten og for at beholde så meget af den eksisterende kæbeknogle som muligt.

Send os en besked hvis du vil bestille tid, har nogle spørgsmål eller anden henvendelse