PARADENTOSEBEHANDLINGER - Tandlægerne Brøndby Strand

PARADENTOSE/PARADONTITISBEHANDLING

Når tandkødet er sundt, ligger det tæt omkring tænderne, er lyserødt og bløder ikke i forbindelse med tandbørstning, brug af tandtråd/tandstikker. Tandrødderne ligger nede i knoglen under tandkødet. Oppe ved kronen på den enkelte tand, laver tandkødet en lille fold (en poche), som ved sundt tandkød højst er 2-3 mm dyb.

Hvis der kommer blod i forbindelse med tandbørstning indikerer det tandkødsbetændelse eller paradentose. Tandkødsbetændelse er kort fortalt resultatet af, at man ikke har været helt flittig med tandbørsten, hvilket kan ske for selv den bedste. Det gode er, at tandkødsbetændelse forsvinder, hvis det behandles.

Paradentose er udtryk for en spredning af betændelsen til vævet omkring tandroden, hvorved knoglen gradvist nedbrydes og tænderne kan til syvende og sidst dårligt sidde fast. Fordi paradentose som oftest skrider langsomt frem, oplever patienter typisk først gener, når sygdommen er meget fremskreden. Af samme årsag er det vigtigt løbende at blive undersøgt for udvikling af paradentose – særligt hvis du er ryger, har diabetes eller nedsat immunforsvar, har stress eller utilstrækkelig mundhygiejne, da disse tilfældegrupper har forhøjet risiko for at få paradentose.

Behandlingen af paradentose består i en tand- og tandrodsrensning, som har som mål at standse sygdommen og fæstetabet. Behandlingen udføres med eller uden overflade/lokalbedøvelse alt efter patientens valg, idet vi altid bestræber os på så smertefri behandling som overhovedet muligt.

Efter en tandrodsrensning, vil tandkødet typisk trække sig, hvilket er hensigtsmæssigt, da det bliver lettere at praktisere god mundhygiejne. Det kan dog give mere følsomme tandhalse, hvilket dog som oftest fortager sig.

Paradentoseoperation

Ved en paradentoseoperation blottes de paradentoseramte tænder derved, at tandkødet klappes til side, hvorved belægninger og tandsten lettere kan fjernes i bund. Denne behandling er kun nødvendig i de forholdsvis sjældne tilfælde, hvor en almindelig paradentosebehandling er utilstrækkelig.

Som ved de almindelige paradentosebehandlinger er formålet også her at standse sygdommen og fæstetabet.

Tandlægerne Brøndby Strand I/S tilbyder alt i behandling af paradentose. Vi har mange års erfaring og vores patienter beholder et flot smil på trods af en evt. fremskreden paradentose.

Send os en besked hvis du vil bestille tid, har nogle spørgsmål eller anden henvendelse